Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady w Woli Szczygiełkowej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 19.11.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do dwurodzinnej osady służbowej w Woli Szczygiełkowej 112 na działce nr ewid. 4334, obręb Celiny Podgórze zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANBUD Maciej Grzegolec, ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce.

Do dnia 25.11.2015r. wpłynęły 4 ważne oferty. W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: SOBBUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Łanowa 107/2, 25-147 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 14.760,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: