Wymiana kotła stalowego wodnego C.O. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 9 listopada 2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: zakup   z wymianą kotła  stalowego wodnego C.O. wraz z palnikiem opalanego olejem opałowym lekkim w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

do dnia 14.11.2017 wpłynęło :  5   ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych/ofert cenowych i dodatkowych kryteriów* wybrano ofertę: Zakład Usług Instalacyjnych ”TECHMONT” Krzysztof Jaworski ul.Łazy 37  26-085 Miedziana Góra z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę/najkorzystniejszą ofertę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  36 285,00  zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: