Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2018 r. na: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek do dnia 03.10.2018r. wpłynęło 12 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2122,98 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: