Zbieranie śmieci na szlakach, ścieżkach edukacyjnych oraz sprzątanie toalety leśnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych pozostawionych w czasie ruchu turystycznego w okresie od 25 marca do 30 listopada 2024 r. oraz sprzątanie toalety leśnej zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie w okresie od 02 maja do 31 października 2024 r.

Z-ca Dyrektora ŚPN
ds. Udostępniania i Monitoringu
mgr Arkadiusz Adamczyk
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-03-21

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: