Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń turystycznych

Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych oraz ścieżkach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Wykonanie ogrodzeń na istniejących przepustach oraz naprawa istniejących pomostów (podestów drewnianych).

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-07-14

Informacja z otwarcia ofert


2020-07-17

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiązane: