Dzierżawa gruntów rolnych – Psary Podłazy

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

Nieruchomości ,,Psary Podłazy” złożone z :

GRUNTY ROLNE:

  • Rola R V = 2,31 ha
  • Łąka Ł = 0,30 ha
  • Razem    = 2,61 ha

Grunt rolny położony jest na działce nr 522/2, gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Podłazy (przy osadzie ŚPN w Psarach Podłazy 52, Obwodu Ochronnego Klonów).

Ogłoszenie

Regulamin

Wzór umowy

Klauzula informacyjna


2019-05-28

Informacja o wyniku przetargu

Powiązane: