Najem dwóch pomieszczeń gospodarczych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA NAJEM DWÓCH POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BODZENTYN, UL. SUCHEDNIOWSKA 4A.

 Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

  1. Przedmiotem przetargu jest najem dwóch pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w budynku garażowo – warsztatowym w miejscowości 26-010 Bodzentyn, ul Suchedniowska 4A na działce nr 688/9 gmina Bodzentyn, obręb Bodzentyn. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00030842/6.
  2. Oferowane do wynajmu pomieszczenia gospodarcze znajdują się w budynku garażowo-warsztatowym w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4A. Dojazd do budynku zapewniony jest drogą wewnątrzzakładową.
  3. Pomieszczenia zlokalizowane szeregowo w budynku garażowo – warsztatowym wybudowanym w technologii murowanej. Dach w formie stropodachu dwuspadowego z płyt żelbetowych korytkowych, nie ocieplony, w stanie technicznym średnim. Świetlik dachowy konstrukcji murowanej pustakami szklanymi – w stanie technicznym średnim. Na elementach są małe uszkodzenia i ubytki. Pokrycie dachowe z papy asfaltowej w średnim stanie technicznym.

Ogłoszenie

Załącznik

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy


2023-05-23

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Powiązane: ,