Wykonanie remontu okładziny schodów wejściowych – ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

OGŁOSZENIE

O  WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.09.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

„Wykonanie remontu okładziny schodów wejściowych do budynku mieszkalnego osady służbowej w Nowej Słupi wraz z wymianą barierek na schodach, tarasie i balkonie” do dnia 15.09.2017 roku nie wpłynęła żadna ważna oferta.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wykonanie remontu okładziny schodów wejściowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu okładziny schodów wejściowych do budynku mieszkalnego osady służbowej w Nowej Słupi wraz z wymianą barierek na schodach, tarasie i balkonie.

Zakres prac obejmuje:

 • demontaż istniejących barierek drewnianych ze schodów, tarasu i balkonu (łącznie ok. 19 mb);
 • skucie istniejącej okładziny z płytek ceramicznych ze schodów (ok. 6,3 m2) i cokolików;
 • skucie nierówności betonu na ścianach i stopniach schodów;
 • przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych z zachowaniem odpowiednich spadków 1-2%, zagruntowanie powierzchni;
 • ułożenie okładziny z płytek ceramicznych antypoślizgowych mrozoodpornych (ok. 6,3 m2) metodą kombinowaną na klej przeznaczony do stosowania zewnątrz; kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • wykonanie cokolików wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych metodą kombinowaną na klej przeznaczony do stosowania na zewnątrz;
 • wykonanie fug do użytku zewnętrznego o zwiększonej elastyczności i mrozoodporności;
 • wykonanie i montaż metalowych barierek tralkowych na schodach, tarasie i balkonie (ok. 19 mb) o wysokości 1,0 m;
 • malowanie barierek farbą podkładową antykorozyjną, a następnie farbą nawierzchniową; kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • usunięcie zbędnych materiałów z placu budowy.

(więcej…)

Malowanie pomieszczeń biurowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.10.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4 do dnia 02.11.2015r. wpłynęło 10 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: F.U.R. Szarko MiDMarcin Szarkowicz ul. Celarowska 19/1, 31-426 Kraków z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 10,45 zł brutto za malowanie 1 m2 powierzchni ścian oraz 10,45 zł brutto za malowanie 1m2 powierzchni sufitów.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wymiana kotła olejowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.10.2015 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia:

Wymianę kotła olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

do dnia 02.11.2015 r. wpłynęły 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST” L. Kaczmarczyk sp. jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 27.060,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wymiana kotła olejowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana kotła olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Wymiana kotła olejowego na kocioł olejowy o mocy 230-280 kW kompatybilny do istniejącego palnika olejowego model De Dietrich M300 wraz z montażem stacji uzdatniania wody. Zabezpieczenie kotła według obowiązujących norm. Wejście do kotłowni o wymiarach 0,70×2,00 m.

(więcej…)

Malowanie pomieszczeń biurowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4:
 • Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, zgodnie z załączonym zestawieniem powierzchni
 • Stan obecny: pomieszczenia pomalowane od początku użytkowania budynku (2000 rok) jeden raz na kolor biały. Wysokość pomieszczeń równa 3,0 m.
 • Usunięcie pojedynczych pęknięć na ścianach i sufitach
 • Ściany pomieszczeń należy pomalować na kolory uzgodnione wcześniej z Zamawiającym farbami emulsyjnymi – akrylowymi, plamoodpornymi. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do malowania przedstawić Zamawiającemu paletę kolorów.
 • Sufity należy pomalować na kolor biały farbą emulsyjną – akrylową.
 • Przygotowanie pomieszczeń tj. przesuwanie i wynoszenie mebli jak również zabezpieczenie oszkleń, podłóg oraz zamontowanych na stałe urządzeń przed uszkodzeniem i zabrudzeniem należy do obowiązków Wykonawcy
 • Prace związane z przenoszeniem mebli lub demontażem elementów zawieszonych wymagają należytej staranności. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z braku zachowania należytej staranności przez pracowników Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 • Należy w sposób zorganizowany i w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać malowania pomieszczeń, tak by nie zakłócić pracy pracownikom Świętokrzyskiego Parku Narodowego w czasie ich godzin pracy
 • Po zakończeniu prac należy każdorazowo posprzątać pomieszczenie tak, by nadawało się ono do pracy w następnym dniu, w tym wnieść przeniesione meble oraz zamontować elementy zdemontowane.
 • Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.
 • Wszelkie zbędne materiały po malowaniu oraz śmieci należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

(więcej…)