Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So Część 1

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So Część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.237 b, dSoWC0151,40174,318959,53
2.237 b, dSoWC0265,10207,4813506,95
3.237 dSoWC0315,17239,353630,94
4.237 b, dSoWD110,58131,381390,00
5.237 b, dSoWD210,41144,391503,10
6.237dSoWD35,02158,70796,67
Ogółemx

x

157,68x29787,19

  (więcej…)

Sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem II pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

(więcej…)

Sprzedaż drewna – Chełmowa Góra W0 So – protokół z otwarcia ofert

Protokół otwarcia ofert

Sprzedaż drewna – Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp.

Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

Rodzaj

Sortyment

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.

5c

So

WC01

27,98

172,59

4 829,07

2.

5c

So

WC02

48,92

205,46

10 051,10

3.

5c

So

WC03

2,15

236,99

509,53

4.

5c

So

WD1

12,38

129,82

1 607,17

5.

5c

So

WD2

3,43

143,13

490,94

Ogółem

x

x

94,86

x

17 487,81

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku

OP.641.9.2018.ŁP

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

 

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2018 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunkiMasa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0Gatunki iglaste1 600,00
Gatunki liściaste0
Razem1 600,00
Drewno średniowymiarowe                 S10Gatunki iglaste39,00
Gatunki liściaste0
Razem39,00
Drewno średniowymiarowe                 S2Gatunki iglaste56,00
Gatunki liściaste0
Razem56,00
Drewno średniowymiarowe                     S4Gatunki iglaste424,00
Gatunki liściaste0
Razem424,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 )2 119,00