Budowa przejścia dla pieszych (podestu drewnianego – wariant z poręczą)

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przejścia dla pieszych (podestu drewnianego – wariant z poręczą) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnianym turystycznie (przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna zielona) na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Termin składania ofert do dnia 04.11.2021r. godzina 12.00.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowo – techniczna urządzeń turystycznych i edukacyjnych

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – projekt karty gwarancyjnej


2021-11-05

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Powiązane: