Budowa wiaty edukacyjnej – zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 13.10.2017 r. na zadanie pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

W związku z oczywistą pomyłką pisarską dotyczącą błędnie podanego terminu składania ofert w treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie wydłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2017 roku do godziny 15:00.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Powiązane: ,