Budowa wiaty edukacyjnej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.10.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
„Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

do dnia 24.10.2017 r. wpłynęły : 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych i dodatkowych kryteriów wybrano ofertę: PPHU „Czadrew” Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych najkorzystniejszą ofertę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 87.000,00 zł brutto oraz okres gwarancji i rękojmi wynoszący 7 lat.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Budowa wiaty edukacyjnej – zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 13.10.2017 r. na zadanie pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

W związku z oczywistą pomyłką pisarską dotyczącą błędnie podanego terminu składania ofert w treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie wydłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2017 roku do godziny 15:00.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Budowa wiaty edukacyjnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego” stanowiący załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Inwestycja obejmuje budowę wiaty edukacyjnej wraz z paleniskiem i małą architekturą. Zamówienie nie obejmuje zakupu i montażu gier i plansz edukacyjnych, jedynie wykonanie stelaży pod nie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Budowa wiaty edukacyjnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego” stanowiący załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.