Zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.03.2017 r. o zapytaniu  ofertowym na: zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U do dnia 21.03.2017 wpłynęło 14 ważnych ofert i 1 oferta nieważna.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: F.H.U. BOSSY Beata Bossy, ul. Kościuszki 40,
44-200 Rybnik z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1119,30 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Powiązane: ,