Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami oraz ich rozmieszczenie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest ”Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami oraz ich rozmieszczenie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

(więcej…)

Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne

Ogłoszenie nr 579526-N-2017 z dnia 2017-08-29 r. 

Świętokrzyski Park NarodowyOpracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego tzw. Parkowy System Informacji II.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego tzw. Parkowy System Informacji II.

(więcej…)

Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 roku usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

  (więcej…)

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Treść dokumentu

Zakup posiłków profilaktycznych – dania gotowe – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.08.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (dania gotowe).

do dnia 25.08.2017 r. wpłynęło :  1 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo – Usługowa ,,PIREX”, 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 32 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2381,40 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup posiłków profilaktycznych – konserwy – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.08.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (konserwy).

do dnia 25.08.2017 r. wpłynęło :  1 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo – Usługowa ,,PIREX”, 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 32 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5712,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie