Dzierżawa miejsc handlowych na wzgórzu Św. Krzyż – ogłoszenie o rokowaniach

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH z dnia  17 lipca 2020 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym  Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z przeznaczeniem na miejsca handlowe.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie dalej zwany „ŚPN”, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn;  tel/fax 0-41 3115106 ;adres strony internetowej: https://www.swietokrzyskipn.org.pl

OGŁASZA O ROKOWANIACH

W sprawie dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ŚPN które zostaną przeprowadzone w dniu 28 lipca 2020 roku w budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4 ( sala nr. 5 parter) o godzinie 900.

Ogłoszenie

Wzór umowy


2020-07-30

Ogłoszenie o wyniku

Powiązane: