Dzierżawa placu handlowego do jednego roku pod miejsce handlowe o pow. 2m

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO  DO JEDNEGO ROKU POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 2 M

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4|
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

  1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy jest :

1.1. szesnaście miejsc handlowych  o długości 2 metrów i szerokości 1 metra  powierzchni do prowadzenia drobnej działalności handlowej. Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3…….do 16  znajdujące się   na dużym rondzie  przed Muzeum ŚPN  od strony wewnętrznej południowej, zgodnie z załączoną mapą.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na Wzgórzu Święty Krzyż , obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 2039, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej  od strony miejscowości  Huta Szklana.