Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU  OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (konserw mięsnych, dania gotowe)  od takich producentów jak:  ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. sp.k., „Sokołów” S.A, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 15.09.2019 roku
 • kaloryczność posiłków około 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność/gramatura posiłku minimum 300 g

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 92%) –  700 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 80%) – 700 szt.
 • Wołowina w sosie własnym (o zawartości mięsa minimum 80%) – 700 szt.
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.11.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (konserwy).

do dnia 30.11.2017 r. wpłynęło :  3 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: „KONSHURT” Sp. z o.o. , Sp.k. Ul. Korfantego 26, 42-202 Częstochowa z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2996,18  zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego
  Dane jakościowe i ilościowe posiłków:
 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (konserw mięsnych, dania gotowe) od takich producentów jak: ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. sp.k., „Sokołów” S.A, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 30.05.2019 roku
 • kaloryczność posiłków około 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność/gramatura posiłku minimum 300 g

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 92%) – 250 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 80%) – 250 szt.
 • Wołowina w sosie własnym (o zawartości mięsa minimum 80%) – 200 szt.

Zakup posiłków profilaktycznych – dania gotowe – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.08.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (dania gotowe).

do dnia 25.08.2017 r. wpłynęło :  1 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo – Usługowa ,,PIREX”, 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 32 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2381,40 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup posiłków profilaktycznych – konserwy – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.08.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (konserwy).

do dnia 25.08.2017 r. wpłynęło :  1 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo – Usługowa ,,PIREX”, 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 32 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5712,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup posiłków profilaktycznych – dania gotowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (dania gotowe)  od takich producentów jak:  Pamapol, Łabinex, Pudliszki.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 01.01.2019 roku
 • kaloryczność posiłków około 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność/gramatura posiłku minimum 500 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Fasolka z boczkiem po bretońsku (słoiki minimum 500 ml) – 504 szt.