Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia (nazwa): rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.12.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: ): Zakup posiłków profilaktycznych 2200 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Do dnia 29.12.2015 r. wpłynęło : 5 ważnych ofert. W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo-Usługowa „PIREX” Piotr Piróg, Brzozów ul. Kołowa 32, 36-200 Brzozów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: (8858,85 zł., słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem zł. 85/100.) brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.12.2015r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego).

Do dnia 17.12.2015 roku wpłynęły 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 spółka jawna, Sławomir Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 7469,79 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o wyborze

Sprzedaż biletów wstępu, opłaty za udostępnienie terenu ŚPN

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.12.2015 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Sprzedaż biletów wstępu, opłaty za udostępnienie terenu do celów handlowych, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym ŚPN do dnia 16.12.2015 r. wpłynęło : 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej UL. Wolności10 A/6,26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 18,90 zł od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł i 9,00 zł od wartości sprzedanych wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Dane jakościowe i ilościowe posiłków: