Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – Baszowice

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

1.1  Nieruchomości ,,Baszowice” złożone z:

GRUNTY ROLNE :

 • Rola          kl. IIIb = 2,70 ha
 • Rola          kl. IVa = 1,34 ha
 • Łąka         kl. III       = 0,28 ha
 • Pastwisko kl.       IV   = 0,12 ha
 • Pastwisko kl. III   = 0,10 ha
 • Sad – Ps     kl. IV   = 0,16 ha
 • Razem                   = 4,70 ha

Grunty rolne położone na działce nr 313 i 332 gm. Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1O/00045299/9.

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Baszowice (przy osadzie ŚPN w Baszowicach, Obwodu Ochronnego Św. Krzyż). (więcej…)

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – informacja o wyniku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Baszowice” o pow. 4,70 ha położonych na działkach nr 313 i 332 w gminie Nowa Słupia, obręb Baszowice zakończył się wynikiem negatywnym Do przetargu ustnego licytacji wyznaczonej na dzień 26-11- 2014 r. na godzinę 1100 nie zgłosił się żaden uczestnik na otwarcie licytacji w wyznaczonym terminie.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy rocznej wynosiła 946,00 złotych (słownie dziewięćset czterdzieści sześć złotych)

Z poważaniem:
Z-ca dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść dokumentu

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

1.1  Nieruchomości ,,Baszowice” złożone z:

GRUNTY ROLNE :

 • Rola          kl. IIIb = 2,70 ha
 • Rola          kl. IVa = 1,34 ha
 • Łąka         kl. III       = 0,28 ha
 • Pastwisko kl.       IV   = 0,12 ha
 • Pastwisko kl. III   = 0,10 ha
 • Sad – Ps     kl. IV   = 0,16 ha
 • Razem                   = 4,70 ha

(więcej…)

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – informacja o wyniku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Baszowice” o pow. 4,70 ha położonych na działkach nr 313 i 332 w gminie Nowa Słupia, obręb Baszowice zakończył się wynikiem negatywnym Do przetargu ustnego licytacji wyznaczonej na dzień 23-10- 2014 r. na godzinę 1100 nie zgłosił się żaden uczestnik na otwarcie licytacji w wyznaczonym terminie.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy rocznej wynosiła 946,00 złotych (słownie dziewięćset czterdzieści sześć złotych)

Z poważaniem:
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Treść dokumentu

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

1.1  Nieruchomości ,,Baszowice” złożone z:

GRUNTY ROLNE :

 • Rola          kl. IIIb = 2,70 ha
 • Rola          kl. IVa = 1,34 ha
 • Łąka         kl. III       = 0,28 ha
 • Pastwisko kl.       IV   = 0,12 ha
 • Pastwisko kl. III   = 0,10 ha
 • Sad – Ps     kl. IV   = 0,16 ha
 • Razem                   = 4,70 ha

Grunty rolne położone na działce nr 313 i 332 gm. Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1O/00045299/9.

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Baszowice (przy osadzie ŚPN w Baszowicach, Obwodu Ochronnego Św. Krzyż). (więcej…)

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – informacja o wyniku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg  na  dzierżawę   gruntów  rolnych pt.  ,,Łąka ” o pow. 3,00 ha położonych na działce nr 1289/1 w gminie Bodzentyn, obręb Leśna Stara Wieś zakończył się wynikiem pozytywnym.  Do przetargu ustnego licytacji  wyznaczonej  na  dzień  21 maja 2014  r. na godzinę 1100   przystąpiło  troje uczestników.  Wywoławcza  cena  opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła  312,00 zł.  Wylicytowana cena za dzierżawę gruntu rolnego wyniosła 500,00 złotych.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg  na  dzierżawę   gruntów  rolnych pt.  ,,Psary Podłazy” o pow. 2,28 ha położonych na działce nr 522/2 w gminie Bodzentyn, obręb Psary Kąty  zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu ustnego licytacji  wyznaczonej  na  dzień  21 maja 2014 r. na godzinę 1100   przystąpił  jeden  uczestnik. Wywoławcza  cena opłaty za dzierżawę gruntu rolnego wynosiła  126,00 zł.  Wylicytowana cena za dzierżawę gruntu rolnego wyniosła 128,00 złotych.

 Z poważaniem:
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec