Pobieranie opłat w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu oraz sprzedaż biletów wstępu do ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.12.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Część A: Pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.

Część B: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pobieranie opłat za wstęp na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych na punktach sprzedaży biletów.

Część A:

do dnia 08.01.2019 roku  wpłynęło : jedna ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej, Wolności10 A/6, 26-010 Bodzentyn.

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 

–  17,90 zł brutto od sprzedaży opłaty za wstęp o wartości 100,00 zł
–  9,50 zł brutto od sprzedaży wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Część B:

do dnia 08.01.2019 roku  wpłynęło : jedna ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej, Wolności10 A/6, 26-010 Bodzentyn.

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:

–  9,50 zł brutto od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł
–  9,80 zł brutto od sprzedaży wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Pobieranie opłat w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu oraz sprzedaż biletów wstępu do ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

UWAGA – Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferent może złożyć ofertę na część A lub na część B lub na część A i B zapytania.

Część A: Pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.

Część B: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pobieranie opłat za wstęp na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych na punktach sprzedaży biletów. (więcej…)

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.12.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:
Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem okresie rozliczeniowym: od 2 kwietnia 2018 do 31 października 2018 roku.
do dnia 4 stycznia 2018 roku wpłynęła: jedna ważna oferta.
W wyniku rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności 10 A/6, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:
9,60 zł brutto od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.12.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:
Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego
do dnia 04.01.2018 r. wpłynęła : 1 ważna oferta.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności 10 A/6, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:
– 18,00 zł brutto od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł
– 9,50 zł brutto od wartości sprzedanych wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Świętym Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”)
za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 2 kwietnia 2018 do 31 października 2018 roku.
z zachowaniem  zasad określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 1. do zapytania. Wartość sprzedaży w okresie od 01.04.2017 do 31.10.2017 wynosiła za bilety 748 174,00 zł.  Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). (więcej…)

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu w okresie od 01 lutego 2018 do 30 listopada 2018. Wartość sprzedaży w okresie od 01.02.2017 do 30.11.2017 wynosiła za bilety wstępu około 148 449,00 zł., za wydawnictwa i materiały edukacyjne około 12 645,00 zł. Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100,00 zł
(słownie: sto 00/100 zł) (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty) oraz prowizję za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych (w %) i ustalić cenę  brutto w złotych polskich za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych o wartości 100,00 zł (słownie:
sto 00/100zł) (jednostka rozliczeniowa sprzedaży wydawnictw przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). Prowizja za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych nie może przekraczać 10% wartości brutto. Sprzedaż będzie się odbywać z zachowaniem zasad określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 1. do zapytania. (więcej…)